บริษัท สุรทิณฑ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

723 หมู่ 3 ซอยแพรกษา 3 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

 

CONTACT US

สุรทิณฑ์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด  โรงงานรับผลิตครีม

(66) 02 707-8594

723 Moo 3, Soi Praksa 3, Buddharaksa Road, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280 Thailand.

SURATHIN INTERNATIONAL CO., LTD.

โปรดกรอกข้อมูลทำ OEM ด้านล่าง (Please fill the information below(OEM)

บริษัท ฯ รับผลิต พร้อมบริการขึ้นทะเบียน อย.ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า (OEM SERVICE)

Send

บริษัท (Company) :

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

เบอร์ติดต่อ(Contact) :

This field is required.

ชื่อผู้ติดต่อ (Name)  :

This field is required.

อีเมล์ (E-mail)  :

This field is required.

Line ID  :

This field is required.

ค่าใช้จ่ายในการยื่นขอ อย. 3,000 บาท ต่อแบรนด์ / ค่ายื่นขอฮาลาล 13,500 ต่อปี ต่อแบรนด์ (ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมใช้เครื่องหมายฮาลาลบนผลิตภัณฑ์)

ปริมาณขั้นต่ำ (Minimum Volume)  จำนวน  :

ชิ้น

ต้องการสั่งบรรจุภัณฑ์จาก บริษัท สุรทิณฑ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ต้องการ/need
ไม่ต้องการ/don’t need

หากต้องการสั่งบรรจุภัณฑ์ จาก บริษัท สุรทิณฑ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โปรดระบุขนาดที่ต้องการ

ชนิด / Type
ขนาด (มล.) / Size (ml)
วัสดุ/ Materials
จำนวนขวด/No of Bottle

ในกรณีที่เป็นบรรจุภัณฑ์ของลูกค้า โปรดระบุขนาด

หลอด
ขวด
กระปุก
แกลอน
ถัง

ชนิด / Type 

ขนาด (มล.) / Size (ml) :

จำนวนขวด/No of Bottle :

การบริการจัดส่ง (Transportation Service )

รับเองที่โรงงาน/ Exwork
คิดค่าบริการตามระยะทาง/ Price depend on distance บริการออกแบบ

บริการจัดส่ง

บริการออกแบบ

บริการออกแบบต่างๆ เช่น ฉลาก โบว์ชัวร์  

ต้องการ/need
ไม่ต้องการ/don’t need

กล่องใส่บรรจุภัณฑ์ต่อขวด/ Packaging Box

ต้องการออกแบบ / Design needed  

ต้องการ/need
ไม่ต้องการ/don’t need

บริการติดฉลาก / Label Services needed  

ต้องการ/need
ไม่ต้องการ/don’t need

หมายเหตุ :

This field is required.

โปรดกรอกข้อมูลทำ OEM ด้านล่าง

(Please fill the information below(OEM)

บริษัท ฯ รับผลิต พร้อมบริการขึ้นทะเบียน อย.ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า (OEM SERVICE)

Send

บริษัท (Company) :

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

เบอร์ติดต่อ(Contact) :

This field is required.

ชื่อผู้ติดต่อ (Name)  :

This field is required.

อีเมล์ (E-mail)  :

This field is required.

Line ID  :

This field is required.

ค่าใช้จ่ายในการยื่นขอ อย. 3,000 บาท ต่อแบรนด์ / ค่ายื่นขอฮาลาล 13,500 ต่อปี ต่อแบรนด์ (ราคานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมใช้เครื่องหมายฮาลาลบนผลิตภัณฑ์)

ปริมาณขั้นต่ำ (Minimum Volume)  จำนวน  :

ชิ้น

ต้องการสั่งบรรจุภัณฑ์จาก บริษัท สุรทิณฑ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ต้องการ/need
ไม่ต้องการ/don’t need

หากต้องการสั่งบรรจุภัณฑ์ จาก บริษัท สุรทิณฑ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โปรดระบุขนาดที่ต้องการ

ชนิด / Type
ขนาด (มล.) / Size (ml)
วัสดุ/ Materials
จำนวนขวด/No of Bottle

ในกรณีที่เป็นบรรจุภัณฑ์ของลูกค้า โปรดระบุขนาด

หลอด
ขวด
กระปุก
แกลอน
ถัง

ชนิด / Type 

ขนาด (มล.) / Size (ml) :

จำนวนขวด/No of Bottle :

การบริการจัดส่ง (Transportation Service )

รับเองที่โรงงาน/ Exwork
คิดค่าบริการตามระยะทาง/ Price depend on distance บริการออกแบบ

บริการจัดส่ง

บริการออกแบบ

บริการออกแบบต่างๆ เช่น ฉลาก โบว์ชัวร์  

ต้องการ/need
ไม่ต้องการ/don’t need

กล่องใส่บรรจุภัณฑ์ต่อขวด/ Packaging Box

ต้องการออกแบบ / Design needed  

ต้องการ/need
ไม่ต้องการ/don’t need

บริการติดฉลาก / Label Services needed  

ต้องการ/need
ไม่ต้องการ/don’t need

หมายเหตุ :

This field is required.

โรงงานผลิตครีมได้มาตรฐาน ผลิตเครื่องสำอางค์ สร้างแบรนด์ รับจด อย.

Add Line

Call Us Click:

โรงงานผลิตครีมได้มาตรฐาน ผลิตเครื่องสำอางค์ สร้างแบรนด์ รับจด อย.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

SURATHIN INTERNATIONAL CO., LTD.

723 หมู่ 3 ซอยแพรกษา 3 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
แฟกซ์ : 02 707-8594

© Copyright 2020 SURATHIN INTERNATIONAL CO., LTD.

โรงงานผลิตครีมได้มาตรฐาน ผลิตเครื่องสำอางค์ สร้างแบรนด์ รับจด อย.

SURATHIN INTERNATIONAL CO., LTD.

โรงงานผลิตครีมได้มาตรฐาน ผลิตเครื่องสำอางค์ สร้างแบรนด์ รับจด อย.

Add Line