สั่งผลิตครีม เครื่องสำอางค์ ผลิตยาสีฟัน สร้างแบรนด์เป็นของตัวเอง มีอย. บริการครบวงจร

Surathin International (STI) was established in July,1996

บริษัท สุรทิณฑ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (STI)​

Establishment

ก่อตั้งเมื่อ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2539

ให้คำปรึกษา

STI Policy

      STI มีนโยบายรับจ้างผลิต หรือบรรจุ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผม ผิวพรรณและผลิตภัณฑ์อื่นๆ แก่ลูกค้าทั้งตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ
    
      STI มีเภสัชกรและนักเคมีผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิต การค้นคว้าวิจัย 
และควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนการผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัย ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ส่งไปถึงผู้บริโภคมีคุณภาพและปลอดภัยที่สุด ที่สำคัญ STI มีนโยบายชัดเจนว่า

      Surathin International Co., Ltd. As the contract and toll manufacturer of cosmetics, 
hair care, skincare, toiletries Products and products for household and automobile to Serve overseas markets as well as the Thai market.
     The company has an experience pharmacists and chemists to handle the production
     And laboratory with modern machineries and equipment to assure the highest quality 
and hygiene of products through the customers.
     Our policy stated that the company will not will not get into the business of having.
     Or producing our own product lines, so this will make sure that secrecy and the 
uniqueness of your product shall forever remain on your side.

“จะไม่ดำเนินธุรกิจจัดทำผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง จึงมั่นใจได้ว่า STI จะรักษาความลับและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของลูกค้าอย่างเต็มที่”

สั่งผลิตครีม เครื่องสำอางค์ ผลิตยาสีฟัน สร้างแบรนด์เป็นของตัวเอง มีอย. บริการครบวงจร
สั่งผลิตครีม เครื่องสำอางค์ ผลิตยาสีฟัน สร้างแบรนด์เป็นของตัวเอง มีอย. บริการครบวงจร

STI has equipped its factory with Chemical and microbiological laboratory and quality assurance which are essential to achieving high-quality hygienic standards.

ระบบมาตรฐานการรับรองคุณภาพ

Quality Control

STI มีระบบการรับรองคุณภาพของสินค้า ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางเคมี และห้องปฏิบัติการทางจุลชีวะ มีการตรวจรับรองคุณภาพด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย สินค้าที่ส่งออกจากโรงงานทุกชิ้นถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด

With 4,000 square meters of the plant area will provide sufficient space for 
production, packing, quality control and warehouse.
    
The plant was built to meet with Good Manufacturing Practices (GMP) standard since it is required by Thai FDA for cosmetic production.

ความสามารถในการผลิต

ด้วยขนาดพื้นที่โรงงานกว่า 4,000 ตารางเมตร สามารถจัดแบ่งให้กับส่วนการผลิตซึ่งมีเครื่องจักรที่ทันสมัย การบรรจุ การควบคุมคุณภาพ และคลังเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

STI ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง GMP (Good Manufacturing Practices) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

Production capacity

สั่งผลิตครีม เครื่องสำอางค์ ผลิตยาสีฟัน สร้างแบรนด์เป็นของตัวเอง มีอย. บริการครบวงจร
สั่งผลิตครีม เครื่องสำอางค์ ผลิตยาสีฟัน สร้างแบรนด์เป็นของตัวเอง มีอย. บริการครบวงจร

Our chemist are comprised of skilled cosmetic pharmaceuticals who can tailor the Product to satisfy the customer needs.

การวิจัยและค้นคว้าผลิตภัณฑ์

STI มีทีมนักเคมีที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องสำอางพร้อมพรั่งด้วยอุปกรณ์
ทันสมัย สามารถวิจัยและทดลองผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า
อย่างครบถ้วน

Research & Development

STI has over 1,200 pallets place of warehousing facilities for raw materials, packing and finished goods.

คลังสินค้าและการบริการ

บริษัทได้จัดสร้างคลังสินค้าที่ใหญ่และทันสมัยด้วยเนื้อที่กว่า 1,200 พาเลท สามารถรองรับวัตถุดิบ ภาชนะบรรจุและสินค้าสำเร็จรูปของลูกค้าได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ

Warehouse and service

โรงงานผลิตครีมได้มาตรฐาน ผลิตเครื่องสำอางค์ สร้างแบรนด์ รับจด อย.

Add Line

Call Us Click:

โรงงานผลิตครีมได้มาตรฐาน ผลิตเครื่องสำอางค์ สร้างแบรนด์ รับจด อย.
HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

SURATHIN INTERNATIONAL CO., LTD.

723 หมู่ 3 ซอยแพรกษา 3 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
แฟกซ์ : 02 707-8594

© Copyright 2020 SURATHIN INTERNATIONAL CO., LTD.

โรงงานผลิตครีมได้มาตรฐาน ผลิตเครื่องสำอางค์ สร้างแบรนด์ รับจด อย.

SURATHIN INTERNATIONAL CO., LTD.

โรงงานผลิตครีมได้มาตรฐาน ผลิตเครื่องสำอางค์ สร้างแบรนด์ รับจด อย.

Add Line