เกี่ยวกับเรา

โรงงานผลิตยาสีฟัน,โรงงานผลิตเจลล้างมือ,โรงงานผลิตครีม,รับผลิตเจลล้างมือ

บริษัท สุรทิณฑ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (STI)​

ก่อตั้งเมื่อ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2539

Establishment

Surathin International (STI) was established in July,1996

ให้คำปรึกษา

STI มีนโยบายรับจ้างผลิต หรือบรรจุ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผม ผิวพรรณและผลิตภัณฑ์อื่นๆ แก่ลูกค้าทั้งตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ

STI มีเภสัชกรและนักเคมีผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิต การค้นคว้าวิจัย และควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนการผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัย ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ส่งไปถึงผู้บริโภคมีคุณภาพและปลอดภัยที่สุด ที่สำคัญ STI มีนโยบายชัดเจนว่า

“จะไม่ดำเนินธุรกิจจัดทำผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง จึงมั่นใจได้ว่า STI จะรักษาความลับและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของลูกค้าอย่างเต็มที่”

STI Policy

Surathin International Co., Ltd. As the contract and toll manufacturer of cosmetics,
hair care, skincare, toiletries Products and products for household and automobile to Serve overseas markets as well as the Thai market.
    The company has an experience pharmacists and chemists to handle the production
    And laboratory with modern machineries and equipment to assure the highest quality
and hygiene of products through the customers.
    Our policy stated that the company will not will not get into the business of having.
    Or producing our own product lines, so this will make sure that secrecy and the
uniqueness of your product shall forever remain on your side.

ระบบมาตรฐานการรับรองคุณภาพ

STI มีระบบการรับรองคุณภาพของสินค้า ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางเคมี และห้องปฏิบัติการทางจุลชีวะ มีการตรวจรับรองคุณภาพด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย สินค้าที่ส่งออกจากโรงงานทุกชิ้นถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด

Quality Control

STI has equipped its factory with Chemical and microbiological laboratory and quality assurance which are essential to achieving high-quality hygienic standards.

ความสามารถในการผลิต

ด้วยขนาดพื้นที่โรงงานกว่า 4,000 ตารางเมตร สามารถจัดแบ่งให้กับส่วนการผลิตซึ่งมีเครื่องจักรที่ทันสมัย การบรรจุ การควบคุมคุณภาพ และคลังเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

STI ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง GMP (Good Manufacturing Practices) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

Production capacity

With 4,000 square meters of the plant area will provide sufficient space for
production, packing, quality control and warehouse.

The plant was built to meet with Good Manufacturing Practices (GMP) standard since it is required by Thai FDA for cosmetic production.

โรงงานผลิตยาสีฟัน,โรงงานผลิตเจลล้างมือ,โรงงานผลิตครีม,รับผลิตเจลล้างมือ

การวิจัยและค้นคว้าผลิตภัณฑ์

STI มีทีมนักเคมีที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องสำอางพร้อมพรั่งด้วยอุปกรณ์ ทันสมัย สามารถวิจัยและทดลองผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า
อย่างครบถ้วน

Research & Development

Our chemist are comprised of skilled cosmetic pharmaceuticals who can tailor the Product to satisfy the customer needs.

คลังสินค้าและการบริการ

บริษัทได้จัดสร้างคลังสินค้าที่ใหญ่และทันสมัยด้วยเนื้อที่กว่า 1,200 พาเลท สามารถรองรับวัตถุดิบ ภาชนะบรรจุและสินค้าสำเร็จรูปของลูกค้าได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ

Warehouse and service

STI has over 1,200 pallets place of warehousing facilities for raw materials, packing and finished goods.

โรงงานผลิตยาสีฟัน,โรงงานผลิตเจลล้างมือ,โรงงานผลิตครีม,รับผลิตเจลล้างมือ

SURATHIN INTERNATIONAL CO., LTD.

723 หมู่ 3 ซอยแพรกษา 3 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
แฟกซ์ : 02 707-8594

© SURATHIN INTERNATIONAL CO., LTD.​ All right reserved
ติดต่อเรา